TILMELD NYHEDSBREV
Tilmeld dig nyhedsbrevet og få
de seneste nyheder fra skolen

Frameld dig her
MUSIKSKOLEN HORSENS
Skolegade 7-9, 8700 Horsens
7629 3105musik@horsens.dk
EAN-nr: 5798006181889
CVR-nr: 29 18 98 89

REGLER OG VILKÅR 

Nedenunder kan du læse mere om følgende:
Sæsonstart
Orlov
Betalingsbetingelser
Udmeldelse
Regler for optagelse
Afbud til undervisningen
Forventninger
Fotos af musikskolens elever

UNDERVISNINGSSTART
Sæsonen starter med skemalægning i ugerne 32+33.
Undervisningen starter mandag 20. august

ANSØGNING OM ORLOV
Det er muligt at søge orlov i Musikskolen, hvis man fx skal på efterskole.

Når man skal søge orlov, skal man klikke på gentilmelding. Ud for fagene klikker man på gentilmelding og vælger ændre valg, derefter får du mulighed for at vælge orlov.

Når man ønsker at komme tilbage til Musikskolen efter endt orlov, skal man tilmelde sig på helt normal vis, og man har så prioritet lige efter de elever, der har været i gang hele tiden - og FØR nye elever.

I praksis vil det betyde, at man er næsten sikker på at få plads igen efter orlov.

BETALINGSBETINGELSER

Musikskolens opkrævninger vedr. undervisningsgebyr laves i 4 rater.
 
1.     rate betales senest den 1. oktober
2.     rate betales senest den 1. december
3.     rate betales senest den 1. februar
4.     rate betales senest den 1. april
 
Derudover er der en 5. rate, som er en reguleringsrate, som kun få vil modtage f.eks. hvis eleven er startet efter 15. marts
Denne rate skal betales senest den 1. juli 
 
På opkrævningen/girokortet kan læses, hvad der opkræves og hvordan beløbet er sat sammen.
 
Hvis I er tilmeldt PBS eller E-boks, vil opkrævningen komme der - ellers vil der blive udsendt et girokort fra KMD.
 
Opkrævningerne vil blive udsendt 12 hverdage før betalingsfristen.
 

UDMELDELSE FRA FAG I MUSIKSKOLEN OG BALLETSKOLEN

Vær opmærksom på følgende når du udmelder dig:
  • Tilmelding gælder kun for en sæson. En sæson følger skoleåret og løber fra sommer  til sommer. Ved sæsonens afslutning er man automatisk udmeldt.
  • Udmeldelse kan kun ske enten via Udmeld på elevens egen side eller skriftligt til musikskolens kontor pr. mail til musik@horsens.dk. Det er altså ikke nok at meddele læreren, at man ikke ønsker at komme længere. 
Frister og betaling:
Når man har fået plads i Musikskolen og/eller Balletskolen hæfter man minimum for én rate, men har mulighed for at melde sig ud efter følgende regler:
  • Dog gælder at hvis udmeldelse er modtaget af kontoret senest søndag den 27. august - ingen betaling.
  • Udmeldelse modtaget senest 30. september (med virkning fra 15. oktober) skal kun betale 1. rate.
  • Udmeldelse modtaget senest 15. december (med virkning fra 1. januar) skal betale 1. og 2. rate.
  • Ved udmeldelse efter 15. december hæfter eleven under alle omstændigheder for resten af sæsonen.
Korte kurser som babyrytmik, hørelære og forårsballet: Man hæfter ved optagelse for hele forløbet.
 
Undtagelse: Ved fraflytning fra kommunen kan udmeldelse ske med virkning fra fraflytningsdagen.
 
Eleven vil blive udelukket fra undervisningen, såfremt der ikke betales i overensstemmelse med ovenstående frister og betalingsregler.
 

REGLER FOR OPTAGELSE
Man kan melde sig til løbende over hele sæsonen og ledige pladser tilbydes til NYE ELEVER efter indmeldelsesdatoen. Se i øvrigt fordelingslisten herunder for hvilke elever, der tilbydes pladser.

Vi skal for en ordens skyld nævne, at alle elever, der ønsker at fortsætte musikskolen skal tilmelde sig igen. Dette gælder ligeledes for personer, der står på vores venteliste eller er på orlov.

Du skal gentilmelde dig med elev log-in HER

(Hvis du ER eller HAR VÆRET elev i musikskolen skal du logge ind med brugernavn og kodeord,som har du fået pr. mail. Har du glemt kodeordet - kontakter du bare kontoret og vi nulstiller koden for dig).

Ved gentilmelding vælger du om du ønsker at fortsætte på præcis samme fagtilbud. Hvis du klikker på ændre valg får du mulighed for at ændre lektionslængde – eller søge orlov fra faget.

På samme skærmbillede kan du også tilføje nye/flere fag.

Hvis der ikke bliver lavet en gentilmelding betragtes du som udmeldt af musikskolen. 

Tilmeldingerne vil blive prioriteret efter følgende fremgangsmåde:

1

”Gamle” elever i musikskolen har fortrinsret til pladserne, såfremt tilmeldingen er modtaget senest den 1. maj.
Elever der ønsker at skifte instrument eller lærer betragtes også som ”gamle” elever.

2

”Gamle” elever, der har haft orlov fra musikskolen på grund af efterskole/højskoleophold samt tilflyttere fra andre musikskoler.
Tilmeldingen skal være modtaget senest 1. maj.

3

Personer fra vores venteliste, hvor tilmeldingen er modtaget senest 1. maj  (placeringen på ventelisten vil blive fulgt).

4

Nye elever, hvor tilmeldingen er modtaget senest 1. maj vil blive placeret i rækkefølge ud fra modtagelsesdatoen

5

Tilmeldinger der modtages efter den 1. maj vil blive placeret i rækkefølge ud fra modtagelsesdatoen.


Som du kan se af ovenstående prioritering, vil du, hvis du er ”gammel elev” i musikskolen, miste din fortrinsret til plads i ny sæson, hvis du ikke får lavet din gentilmelding og/eller tilmelding til nye fag senest 1. maj.

Så husk at tilmelde dig senest 1. maj – så sender vi brev til dig om optagelse/afslag ca. 1. juli.

Vi tager selvfølgelig også imod on-line tilmeldinger efter den 1. maj - men vi kan ikke love svar før sommerferien for de tilmeldinger, der er kommet efter fristerne!

AFBUD TIL UNDERVISNINGEN
Vi melder om muligt afbud ved lærerfravær via SMS til det mobinr. der er opgivet i tilmeldingen som afbudsnr. Vi forventer også, at du melder afbud direkte til læreren, hvis du er forhindret i at komme til undervisning.

Ved lærerfravær ud over 3 gange på en sæson tilbagebetales forholdsvis ved sæsonens afslutning. Timer kan erstattes ved efterlæsning.

Vi beder om, at elever, der ikke har været i skole pga. sygdom, heller ikke møder til undervisning i Musikskolen.

FORVENTNINGER
Musikskolen er en skole, hvor opgaven er at udvikle elevernes musikalske potentiale og det er vigtigt, at både elever og forældre er indstillede på at man som elev i Musikskolen møder til undervisningen hver gang – velforberedt!  

FOTOS AF MUSIKSKOLENS ELEVER
Der bliver taget billeder ved koncerter, arrangementer o.l. og disse billeder vil løbende blive at se på hjemmesiden, i pjecer og andre tryksager fra Musikskolen. Hvis I IKKE ønsker, at jeres barn optræder på disse billeder, beder vi jer rette henvendelse til Musikskolen. 

Priser
Friplads
Instrumentleje
Udmeldelse
Afbud til undervisningen
Orlov
Regler og vilkår